top of page

Fysiologie en pathologie van de pasgeborene

'We zijn geen onbeschreven blad bij de geboorte'   Benu Singh

Omschrijving van de scholing

 

Twee weken voor de scholingsdatum ontvang je een korte opdracht. Het betreft een casus uit de praktijk. Met behulp van de toegezonden casus schrijf je een overdracht volgens ISBARR. De drie uur durende scholing is met name kennisoverdracht met heel veel beeldmateriaal en casus uit onze verloskundigenpraktijk. In drie uur wordt op een herkenbare manier zowel de fysiologie als de meest voorkomende pathologie van de pasgeborene behandeld.

Deze scholing geeft je verdieping om met signalerende ogen naar de gezondheid van de pasgeborene te kijken. Wil je meer leren om vanuit babyperspectief te werken en denken kies dan voor de scholing Hechting-sensitief werken in de kraamtijd.

 

Opzet van de scholing

 

Twee weken voor de scholingsdatum ontvang je een korte opdracht om kennis te verdiepen betreft de ISBARR-methode en het verzoek een aantal protocollen van het KCKZ door te nemen. De opdracht betreft een casus uit onze verloskundige praktijk.

Het fysieke deel van de scholing duurt drie uur en is met name kennisoverdracht. Het delen van kennis en ervaringen staan centraal. Als de groep het toelaat zal er tijd worden genomen om in te gaan op ervaringen uit de praktijk.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

 

Met behulp van een power point presentatie zal er kennisoverdracht zijn. Het niveau ligt hoger dan alleen signaleren van problematiek van de pasgeborene. Ook achtergrond en oorzaken komen aan bod. Wat is fysiologie en wanneer spreek je van pathologie. Met de ISBARR-methodiek draag je over aan de verloskundige/huisarts.

  • Bespreken van de opdracht overdragen middels ISBARR

  • Taak van de kraamverzorgende

  • Fysiologisch aspect van de pasgeborene

  • Uitzonderingen op het fysiologisch aspect

  • Geboorteletsel

  • Complicaties door ziekten van de moeder

  • Aangeboren afwijkingen

  • Infecties

 

Niveau

Het niveau sluit aan bij de basisopleiding kraamverzorgenden en moet als verdiepend worden beschouwd.

 

Duur

De duur van deze scholing is 3 uur. De voorbereidende opdracht 30 min.

 

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 3 punten door het kenniscentrum kraamzorg.

Registratieperiode vanaf 1 april 2019 Categorie A5: Fysiologie en Pathologie van het Kraambed - de pasgeborene - 2 punten en Categorie B3: Kaders primair zorgproces - 1 punt   

Registratieperiode vanaf 2023  Onderdeel B2: Verdieping inhoudelijke kennis

 

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen € 58.50 inclusief certificaat.

 

Locatie

Deze scholing wordt zowel in Verloskundigenpraktijk De Moriaen te Geertruidenberg gegeven als op locatie.

 

 

Aanmelden

Ben je als kraamverzorgende of kraaminstelling geïnteresseerd en wil je aan deze praktische en leerzame nascholing deelnemen dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.
Wil je verdere informatie dan kun je contact opnemen

via telefoonnummer: 0162 - 52 3146.
Liefst van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.
Of per mail: info@kznn.nl

F3 Ingrid-zw.jpg
bottom of page