scholingsagenda
aanmelden
contact

Intervisie

‘Uit de praktijk’

 

Intervisie is een werkvorm, die gebruik maakt van de deskundigheid van de deelnemers. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij kraamverzorgenden een beroep doen op collega's om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om op die manier zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hier mee om te gaan.

 

 

Doel

           Persoonlijke deskundigheidsbevordering

           Bewustwording van eigen invloed en positie

           Ondersteuning en inspiratie van collega's

 

 

Opzet van intervisie

Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 6 kraamverzorgenden die drie keer bijeen komen en beurtelings actuele ervaringen uit het werkveld en aan de hand van diverse intervisie-methoden hun deskundigheid bevorderen. Je kunt je individueel aanmelden of als reeds gevormde groep.

 

Programma

Intervisie met ingebrachte actuele ervaringen uit het werkveld.

 

Deelname

Per avond/middag kunnen 4 tot 6 kraamverzorgenden aan intervisie deelnemen

 

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen 

 

Niveau

Het niveau sluit aan bij de basisopleiding kraamverzorgenden en moet als verdiepend worden beschouwd.

 

Duur

De duur van een intervisiebijeenkomst is 2 uur.

 

Accreditatie

Drie avonden intervisie van 2 uur is geaccrediteerd voor 6 punten door het kenniscentrum kraamzorg 

in de categorie: 

 

Locatie
Intervisie wordt zowel in Verloskundigenpraktijk De Moriaen te Geertruidenberg gegeven als op locatie.

 

Aanmelden

Bent u als kraamverzorgende of kraaminstelling geïnteresseerd en wilt u aan deze praktische en leerzame nascholing deelnemen dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.
Wilt u verdere informatie dan kunt u contact opnemen

via telefoonnummer: 0162 - 52 3146.
Liefst van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.00 uur.
Of per mail: info@kznn.nl

Markt 21     4931 BR Geertruidenberg     0162-523146     info@kznn.nl