scholingsagenda
aanmelden
contact

Professioneel Handelen in Teamverband


Acute situaties

In het najaar van 2018 worden er weer PIT - trainingen georganiseerd. Hoe te handelen bij acute verloskundige complicaties binnen de 1e lijn met een eventuele overdracht naar de 2e lijn. Ben je in staat als kraamverzorgende adequaat een verloskundige te assisteren en hoe handel en communiceer je als verloskundige doeltreffend tijdens een acute situatie. Deze training is toegepast op de situatie binnen Origine waar zowel verloskundigen als kraamverzorgenden samen werken.

 

PIT trainingen worden op maat gemaakt voor iedere bevallocatie waar 1e lijn en 2e lijn nauw samenwerken.

 

Waarom deze training

 

Het is gebleken dat als verloskundigen volgens een vast denkpatroon werken de acute situaties sneller en efficiënter verlopen. En dit komt ten goede voor moeder en kind. In een geboortecentrum heeft de verloskundige een kraamverzorgende om haar te assisteren bij een bevalling. Het is daarom van groot belang dat verloskundigen inzien dat zij een baring niet optimaal kan begeleiden als zij geen kraamverzorgende heeft en al helemaal niet in een acute situatie. Voor kraamverzorgenden is het belangrijk dat zij de handelingen van een verloskundige kan volgen.
Kraamverzorgenden zijn bijzonder goed in het voorzien van de randvoorwaarden van een goed verlopende baring. Zorgen dat de slaapkamer warm is, de kleertjes van de baby warm zijn, het geruststellen van aanstaande ouders, coachen van de barende, het assisteren van de verloskundige en het opschrijven van de gebeurtenissen tijdens de baring. Dit zijn bij een normaal verlopende baring zeer belangrijke kwaliteiten, maar noodzakelijk bij een acute situatie. Laat jullie als team niet uit het veld slaan!

Opzet van de training

 

Een vlotte en systematische aanpak bij noodsituaties wordt geleerd en geoefend tijdens deze training conform een vaststaand protocol. De training bestaat uit oefenen middels een casus met lotuspatiënt. Vooraf krijgen de deelnemers de behandelde theorie toegestuurd, die de avond ondersteunt. De acute situaties worden geoefend in twee kleine groepen. Hierdoor wordt het aangeleerde denkpatroon en de noodzakelijke handelingen eigen gemaakt. Dit gebeurt onder begeleiding van een verloskundige uit de 1e lijn en een verloskundige uit de 2e lijn, aan de hand van casuïstiek en met behulp van een lotuspatiënt. Het doornemen van de theorie neemt ongeveer 1 uur in beslag. De protocollen die tijdens deze training worden gebruikt, zijn specifiek van toepassing op acute complicaties zoals deze zich in de 1e lijn kunnen voordoen.

 

Programma onderwerpen kunnen zijn:

 

Onderdelen van de training 2018 zijn:

  • Communicatie en overdracht volgens ISBARR

  • Handelen bij een schouderdystocie (geven van impressie)

  • Handelen bij een fluxus post partum

  • NEO PUFF training voor verloskundigen

 

Deze training voldoet aan de door de KNOV en Newborn Life Support geformuleerde protocollen.

 

Aanvullende informatie

 

Deelname
Per training kunnen maximaal 6 kraamverzorgenden en 6 verloskundigen deelnemen. De ontvangst is vanaf 18.15 uur, we starten om 18.30 uur. De avond wordt besloten om 21.30 uur.


Niveau
Het niveau sluit aan bij de opleiding voor verloskundigen en de basisopleiding kraamverzorgenden en moet als verdiepend worden beschouwd. Het verdient voor kraamverzorgenden aanbeveling over tenminste 1 jaar praktijkervaring te beschikken.

Duur
De duur van deze scholing is 3 uur.

Accreditatie
Voor kraamverzorgenden is deze nascholing geaccrediteerd voor 3 punten door het Kenniscentrum Kraamzorg.
Voor verloskundigen 3 uur onder B van het kwaliteitsregister.

Locatie
Deze training wordt gegeven in Origine / de op maat gemaakte PIT - training op locatie.

 

Aanmelden

 

Bent u voor uw geboortecentrum of kraaminstelling geïnteresseerd en wilt u informatie over deze praktische en leerzame training dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0162 - 52 3146.
Liefst van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Of per mail: info@kznn.nl

 
aanmelden
Markt 21     4931 BR Geertruidenberg     0162-523146     info@kznn.nl