scholingsagenda
aanmelden
contact

Professioneel Handelen in Teamverband - Annature


Babyreanimatie

 

Deze training is bedoeld voor verloskundigen en kraamverzorgenden die intensief samenwerken in een geboortecentrum binnen de 1e lijn. Middels het inzetten van een lotuspatient worden er acute verloskundige situaties nagespeeld en getraind met als doel dat verloskundige en kraamverzorgende goed voorbereid zijn op het handelen bij acute situaties binnen het geboortecentrum. Dus in teamverband optimaal leren samenwerken en communiceren teneinde een vlotte en systematische aanpak bij noodsituaties te oefenen. Bij deze nascholing ligt de nadruk op de Reanimatie Pasgeborene.

 

Leerdoelen: denken volgens vaststaand protocol / doelgericht communiceren / systhematisch denken en handelen tijdens noodsituaties / goede vlotte overdracht naar de 2e lijn

 

Waarom deze training

 

Als kraamverzorgenden en verloskundigen samen goed voorbereid zijn op acute situaties en kunnen werken volgens een vaststaand protocol, zijn zij als team deze situatie de baas. Na afloop van de training zal er een risico-inventarisatie worden gemaakt met tips en adviezen om acute situaties in de toekomst nog soepeler te laten verlopen.

 

Opzet van de training

 

Vooraf krijgt iedere deelnemer de behandelde theorie toegestuurd, die de avond ondersteunt. De training begint meteen met oefenen in twee groepen. De ene groep zal het reanimeren oefenen op een reanimatiepop, de andere groep krijgt verschillende casus met behulp van een lotuspatiënt. Hierdoor wordt het aangeleerde denkpatroon en de noodzakelijke handelingen eigen gemaakt. De nagebootste acute situatie wordt geevalueerd op praktisch handelen, communiceren en improviseren.Ook worden randvoorwaarden, protocollen en logistiek in deze evaluatie mee genomen. Na elke training volgt een schriftelijke knelpuntenanalyse van de werkplek. Deze training wordt gegeven door een verloskundige uit de 1e lijn, een verloskundige uit de 2e lijn met een kinderarts. Het doornemen van de theorie neemt ongeveer 1 uur in beslag.

 

Programma

 

Onderdelen van de training zijn:

  • Oefenen op een reanimatiepop

  • Casus op de afdeling

Deze training voldoet aan de door de KNOV en Newborn Life Support geformuleerde protocollen.

 

Aanvullende informatie

 

Deelname
Per training kunnen maximaal 6 kraamverzorgenden en 6 verloskundigen deelnemen. De ontvangst is vanaf 18.15 uur, we starten om 18.30 uur. De avond wordt besloten om 21.30 uur.

 

Niveau
Het niveau sluit aan bij de opleiding voor verloskundigen en de basisopleiding kraamverzorgenden en moet als verdiepend worden beschouwd. Het mag duidelijk zijn dat deze training het meeste rendement heeft als alle deelnemers een bepaald kennis- en ervaringsniveau hebben.

 

Duur
De duur van deze scholing is 3 uur.

 

Accreditatie
Voor kraamverzorgenden is deze nascholing geaccrediteerd voor 3 punten door het Kenniscentrum Kraamzorg.
Voor verloskundigen 3 uur onder B van het kwaliteitsregister.

 

Locatie
Deze training wordt gegeven op locatie.

 

Aanmelden


Bent u voor uw geboortecentrum of kraaminstelling geïnteresseerd en wilt u informatie over deze praktische en leerzame training dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0162 - 52 3146.
Liefst van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Of per mail: info@kznn.nl

 
aanmelden
Markt 21     4931 BR Geertruidenberg     0162-523146     info@kznn.nl